Manuál ke hře Family Farm

Obsah

Připravte se na farmaření!

Tato hra přestavuje farmu z ptačího pohledu s možností přiblížení pohledu. Herní svět je rozdělen na čtvercová políčka, což umožnuje snadné plánování rozmístění polí, ohrad, sadů a ostatních herních objektů.

Čas ročního období je limitován, všechny aktivity ve hře probíhají v reálném čase, takže můžete (ba přímo musíte) efektivně kontrolovat postavičky při práci. Musíte pro ně vařít jídlo a kontrolovat zda nejsou unaveni, jinak jejich morálka půjde ke dnu. Rodinní příslušníci si mohou zlepšovat dovednosti, což jim umožní vykonávat práci rychleji a zvyšuje šanci na kritický úspěch při práci (např. zvýšení úrody). Úroda je ovlivněna například kvalitou půdy, počasím a množstvím práce, které je na poličku odvedeno.

Pracovní sílu je možné i najmout, nicméně to není zadarmo. Pokud vylepšíte dům na farmě, možná se vám nový pracant narodí. Rozrůstáním rodiny můžete získat dostatek postaviček na to, abyste se mohli soustředit na dlouhodobé cíle a expanzi farmy, jako třeba hospodářská zvířata nebo sady.

Spuštění hry

Zástupce spouštěcího programu Family Farm je umístěn na Vaší ploše a v nabídce Start ve složce Family Farm. Spouštěcí program kontroluje aktualizace a kliknutím na Hrát spustíte hru.

Poté, co se hra spustí, zvolte Nový příběh. Pak si vyberte kraj a konkrétní příběh, který chcete hrát.

Hra obsahuje mechanismus, který pravidelně kontroluje aktualizace. V případě, že máte starší verzi hry, se automaticky stáhne a nainstaluje nejnovější verze (vyžaduje přístup k internetu).

Výběr profilu

Každý profil je samostatná pozice s uloženým stavem hry. Pokud spouštíte hru poprvé, musíte si vytvořit nový profil. Pojmenujte ho jak uznáte za vhodné a vyberte ho. Poté mužete kdykoliv v hlavním menu zvolit jiný profil, případně vytvořit nový.

Hlavní menu

 • pokračovat: Pokračovat v rozehraném příběhu.
 • začít příběh: Hrát nový příběh. Poté si vyberete kraj ve kterém chcete příběh hrát a v kraji si zvolíte konkrétní příběh.
 • vlastní příběh: Hrát vlastní příběh. Nastavte si příběh přesně tak, aby Vás jej bavilo hrát.
 • manuál: Otevře internetový prohlížeč s tímto manuálem.
 • titulky: Tito lidé se nadřeli u tvorby Family Farm.
 • nastavení: Umožní změnit některá nastavení hry.
 • opustit hru: Zmáčknutím tohoto tlačítka opustíte hru a vrátíte se zpět do Windows.

Jak hrát

Je to snadné. Po zahájení sezóny se nacházíte v manažerském (řídícím) režimu. K dalším aktivitám slouží plánovací, dekorační a stěhovací režim.

Řídící režim

Jedná se o hlavní herní režim. Budete v něm sledovat co se na farmě děje a rozdávat postavičkám příkazy.

Stav vaší virtuální peněženky je zobrazen v levém horním rohu. V některých příbězích máte možnost jít do mínusu, ale jen při sázení zeleniny a polních plodin, najímání nádeníků a vaření jídla. Banka vám ale nepůjčí peníze třeba na vylepšení domu.

Čas ve hře plyne přirozeně. Roční období je vyjádřeno dnem. Ten startuje v 8 hodin ráno a končí v 6 hodin odpoledne. Momentální roční období je zobrazeno v levém spodním rohu. Postavičky dostanou během dne hlad, více viz sekce Vaření.

Na začátku každého ročního období vyjdou postavičky z domu. Kliknutím na postavičku dojde k jejímu označení a v pravém horním rohu se zobrazí detaily postavičky.

Další pracanty si můžete najmout, ale jen pokud stojí u cedule s nabídkou práce nádenící v montérkách. Budou vás stát peníze, ale získáte další ruce navíc. Ti nádenící, které ráno nenajmete, odejdou. Tak moc dlouho neváhejte.

Přepnutí do jiných herních režimu se provádí kliknutím na ikony v pravém dolním rohu.

Klávesy v řídícím režimu

AkceKlávesa
Kontextová akce (kurzor myši nad objektem)Levé kliknutí myší
Označení postavičky (kurzor myši nad postavičkou)Levé kliknutí myší
Příkaz postavičce (postavička je označená)Levé kliknutí myší
Odoznačení postavičky (postavička je označená)D
Označení lelkující postavičkyI
Označení další postavičky TAB
Posunutí obrazuŠipky
Podržení pravého tlačítka myši
Zrychlení času (přepnutí)T
Pauza / Otevření menu / Zavření oknaEsc

Plánovací režim

Až se budete chtít pustit do farmaření, přepněte se do plánovacího režimu. Herní svět je rozdělen na čtvercová políčka. V plánovacím režimu určujete, co na kterém poličku bude.

Každá políčko na farmě může být jedním z následujících druhů:

 • pole:Na poli rostou polní plodiny. Velikost dvě políčka. Každé jaro si můžete vybrat plodinu, která se ten rok bude pěstovat. Pole časem ztrácí úrodnost, je potřeba jej každý rok přeorat.
 • sad: V sadu roste strom. Velikost jedno políčko. Strom časem roste, má celkem 5 růstových fází. Větší strom znamená větší úrodu.
 • záhon: Na záhonu roste zelenina. Velikost jedno políčko. Každé jaro si můžete vybrat zeleninu, která se ten rok bude pěstovat. Záhon časem ztrácí úrodnost, je potřeba jej každý rok přerýt. Na záhonu občas vyroste plevel.
 • ohrada: V ohradě žijí zvířata. Velikost dvě, čtyři nebo šest políček. Čím větší ohrada, tím více zvířat v ní může být. Pozor, dřevo stojí peníze.
 • kurník: V kurníku žije drůbež. Velikost jedno políčko. Pozor, dřevo stojí peníze.
 • park: Parky jsou místa pro různé herní objekty, jako např. jídlo, kolébku a vědro s vodou. Velikost jedno políčko. Na každém parku je květinový záhon pro zkrášlení farmy.

Vybráním typu políčka to samozřejmě nekončí. Obvykle je potřeba ještě na políčku vykonat nějakou práci. Například když si vyberete typ políčka Záhon, musí pak postavičky záhon okopat aby se na něm dala pěstovat zelenina.

Otazník na políčku znači, že je políčko prázdné a připravené k použití. Klikněte na políčko a v katalogu si vyberte co na políčku bude.

Pokud se rozhodnete políčko zrušit, klikněte na něj a zvolte Zrušit políčko.

Kliknutí na políčko zobrazí okno s detaily týkající se daného políčka.

Políčka jsou seskupena do oblastí. Políčka ve stejné oblasti sdílejí stejnou výchozí úrodnost pro typy políček Záhon, Pole a Sad. Toto jsou ale pouze výchozí hodnoty, které lze zvýšit například pravidelným okopáváním záhonu.

TIP

Úrodnost políčka se snižuje pokaždé, když na něm něco vyroste. Míra snížení je závislá na konkrétní plodině co na políčku roste. Tzn. náročnější plodiny zatěžují půdu více. Nezapomeňte po sklizni pravidelně o záhony, pole a sady pečovat.

Symboly květin v plánovacím režimu vyznačují květinové záhony. Ty mohou být osazeny květinami a dekoracemi. Kliknutím na květinu přepnete hru do dekoračního režimu.

Mezi jednotlivými oblastmi můžete přecházet pomocí šipek v pravém horním rohu. Kliknutím na velké X se vrátíte zpět do řídícího režimu.

Dekorační režim

Vysázením květin a umístěním dekorací na farmu uděláte farmu lepším místem na světě a postavičky to ocení tím, že budou mít větší chuť do práce. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a vysázejte daný počet květin a dekorace za určité množství peněz pro zvětšení morálky postaviček.

V levém spodním rohu je šest ikon. Pomocí ruky můžete přesadit už vysázené květiny nebo přemístit dekorace. Ostatních pět ikon jsou pozice pro nakoupené květiny a dekorace. Pokud je pozice prázdná, klikněte na ni a v katalogu si něco vyberte.

Pokud se vám zdají vysázené květiny nudné, pomocí ruky je přemístěte do volné pozice, pak je můžete vysadit jinde nebo je prodat, to je na vás.

V každé oblasti je alespoň jeden květinový záhon. Počet květinových záhonů můžete zvýšit vytvořením Parku.

Mezi jednotlivými květinovými záhony můžete přecházet pomocí šipek v pravém horním rohu. Kliknutím na velké X se vrátíte zpět do řídícího režimu.

Režim přesouvání zvířat

Zvíře, které si koupíte, je umístěno do ohrady. V určitých případech ale chcete zvíře přesunout do jiné ohrady, případně prodat.

Po přepnutí do režimu přesouvání zvířat můžete "zvednout" až devět zvířat a přesunout je do jiné ohrady (za předpokladu že není plná). Pokud chcete opustit přesouvací režim a máte pořád zvednutá nějaká zvířata, budete mít možnost je prodat. Pokud je prodat nechcete, umisťete je napřed do ohrady.

Úroveň

Váš postup hrou je reprezentován úrovní. Za plnění herních aktivit budete dostávat body, kterých když máte dostatečný počet, postoupíte na další úroveň. Při postupu na další úroveň se odemknou nové herní předměty. Jak jste na tom se můžete podívat do okna s informacemi o úrovni. To otevřete kliknutím na ikonu hvězdy v levém horním rohu.

Jídlo

Mějte na paměti, že postavičky na vaší farmě jsou lidské bytosti a proto musí jíst.

Pravá část každého domu je kuchyň. Poznáte ji podle zvonu na zdi. Kliknutím na kuchyni otevřete kuchařku, v ní si vyberete co se bude vařit a pak stačí jen poslat postavičky do práce, jídlo se samozřejmě neuvaří samo.

V závislosti na úrovni vašeho domu se do kuchyně vejdou dva až čtyři kuchaři. Větší dům má samozřejmě i větší kuchyň do které se vejde více kuchařů, kteří dokončí jídlo dříve.

Některá jídla mají speciální efekt. Ten má příznivý efekt na postavičky které jídlo sní (dočasně zvýší atributy, dovednosti atd.). Sílu tohoto efektu určuje dovednost šéfkuchaře.

Směna v kuchyni je rozdělena na dvě části. Příprava a vaření.

 • příprava: Libovolný počet kuchařů (omezeno velikostí kuchyně) může připravovat jídlo. Čím více kuchařů, tím dříve bude jídlo připraveno. Poté, co skončí příprava všichni až na šéfkuchaře opouští kuchyni.
 • vaření: Pouze šéfkuchař vaří jídlo. Šéfkuchař je postavička v kuchyni s nejlepší dovedností Vaření. Pokud má jídlo speciální efekt, pak síla efektu je určena šéfkuchařovou dovedností vařit jídlo.

Různá jídla mají různé požadavky na přípravu a vaření. Některá jídla je obtížnější připravit, některá uvařit. Předtím než se rozhodnete které jídlo se bude vařit, můžete rozhodnout kolik porcí se má připravit.

TIP

Pokud jste v časové tísni, uvařte jednoduché jídlo. Postavičky sice nebudou spokojené, ale aspoň nebudou hladové.

Rodina

Všichni členové rodiny na vaší farmě potřebují někde spát. A to samozřejmě v domě. Do většího domu se vejde více postelí, takže pokud chcete větší rodinu, musíte vylepšít dům. Ale pozor, materiál potřebný na vylepšení domu je drahý a postavičky pak ještě musí na vylepšení pracovat.

Kliknutí na dům vyvolá okno s informacemi o domu a možností jeho vylepšení. Větší dům má obvykle i trochu větší kuchyň.

Pokud máte v domě volnou postel, dostanete možnost aby rodina měla dítě. Klikněte na kolébku před domem a potvrďte že chcete dítě.

TIP

Naplánujte si své akce důkladně, matka je po narození dítěte celé roční období zaneprázdněna.

Katalog věcí ve hře

Všechen herní obsah je zobrazen v katalogu. Katalog můžete vyvolat při nákupu komodity na políčko (kliknutím na otazník na políčku), případně kliknutím na ikonu knihy v řídícím režímu. Zobrazen je pouze ten obsah, který můžete použít v právě hraném příběhu.

Katalog je rozdělen na komodity které jde nakoupit do jednotlivých typů políček, na květiny, dekorace a jídla.

 • Polní plodiny: Zobrazená cena je za "metr čtvereční", ne za celé pole. Polní plodiny mají různé požadavky na slunce, úrodnost půdy a následnou práci.
 • stromy: Zobrazená cena je za sazenici stromu. Stromy mají různé požadavky na slunce, úrodnost půdy a následnou práci.
 • zelenina: Zobrazená cena je za jednu sazenici zeleniny, ne za celý záhon. Stromy mají různé požadavky na slunce, úrodnost půdy a následnou práci.
 • zvířata: Zobrazená cena je za jedno zvíře. Všechna zvířata jsou buď samci nebo samice. Zvířata se v ohradě rozmnoží pokud je v ohradě samec i samice stejného druhu.
 • drůběž: Zobrazená cena je za celý kurník.
 • parky: Zobrazená cena je za celé políčko.
 • květiny: Zobrazená cena je za jednu květinu (pokud je katalog otevřen ručně z řídícího režimu) nebo za požadovaný počet květin (pokud je katalog otevřen z dekoračního režimu).
 • dekorace: Zobrazená cena je za jednu dekoraci.
 • jídla: Zobrazená cena je za jednu porci. Jídla se speciálním efektem mají tento efekt vyznačen.

Postavičky

Jako hráč rozhodujete pouze na kterých políčkách budou pracovat. Zbytek je na nich.

Když je pracovník zvolen, objeví se malé informační okno v pravém horním rohu a diamant nad jeho hlavou. Kliknutím na jeho portrét nebo na něho samého znovu, otevře okno s detailními informacemi.

Portrét, jméno, únava, hlad a morálka jsou zobrazeny v malém informačním okně. Únava a hlad (podobně jako další věci) ovlivňují pracovníkovu morálku. Hladoví a unavení mají nízkou morálku a pracují pomaleji.

Postavy mají 5 schopností. Prací vyžadující danou schopnost se postupně zlepšují. Čím je úroveň schopnosti vyšší, tím pracují rychleji a lépe.

 • orba: schopnost kultivovat půdu pro plodiny.
 • těžké práce: stavění ohrad, domu a mýcení lesa jsou těžké práce se sekyrou nebo kladivem.
 • rostliny: práce na poli, záhonu a v sadu.
 • zvířata: kdo to se zvířaty umí, zvyšuje jejich hodnotu.
 • vaření: jídla se speciálním efektem udělá jen dobrý kuchař.

Pracovníci mají také 4 atributy, které se narozdíl od schopností nemění.

 • síla: určuje fyzickou sílu postavy. Síla je potřeba především na orbu a těžké práce.
 • šikovnost: určuje jak se rychle postava učí a tedy zlepšuje ve schopnostech.
 • vitalita: určuje jak si rychle postava odpočine a zdolává únavu.
 • morálka: určuje rychlost práce. Morálka je součet efektů únavy, hladu, prostředí a snězeného jídla. Tento součet se objeví po podržení kurzoru myši nad portrétem postavy.
TIP

Morálka pracovníků má vliv na jejich efektivitu. Pokud mají stihnout práci včas, musí být spokojení.

Jen ať makají! Když někdo zahálí, tak se objeví ikona v horní části obrazovky s počtem flákačů. Kliknutím se lze na tyto nefachčenka podívat.

Cíle

Každý příběh má svůj cíl - podmínky, které je třeba splnit k jeho naplnění. Informace o cílech lze zjistit po kliknutí na To-Do ikonu v levém horním rohu. Uvidíte zde odměnu a postup k splnění cíle.

K příběhovým cílům je zde také každoroční cíl, který musí být splněn před koncem roku.

K hlavnímu cíli je zde trofejová varianta. Pokud se zadaří, budete mít u splněného příběhu trofej.

Každá změna (nový cíl, splnění) je indikována animací na ikoně.

TIP

Plnění každoročních cílů znamená body pro postup na další úroveň.

Čas

Čas plyne přirozeně. Rok je rozdělen na dvě období - jaro a léto, neboli období sklizně. Každé období je reprezentováno jako jeden den. Začíná v 8 ráno a končí 6 večer. Aktuální sezóna je indikována uprostřed hodin.

Jak se blíží poledne, je čas na vaření - u hodin se ukáže prázdný talíř. Pokud někdo dvě sezóny nejedl, ukáže se výstraha. Vyhladovění některé z postav pak znamená neúspěch!

V období sklizně ovlivňuje počasí výnosy plodin. Některé plodiny jsou více náročné na slunce a tak je riskatní je sázet v deštivých krajích. Aktuální počasí je indikováno u hodin. Ve hře jsou tři druhy počasí: slunečno, oblačno a deštivo.

Když nemáte co dělat, můžete zrychlit herní čas (3x) nebo dokonce skočit na konec sezóny. Tlačítka pro tyto akce lze nalézt u hodin.

TIP

Pozor na přeskočení období s vyhladovělými postavami. Může to znamenat konec příběhu.

Práce

Práce je vždy dostatek. Pracovní místo je indikované ozubeným kolem s postavičkami uprostřed. Počet postaviček určuje kolik pracovníků můžete poslat.

Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí okno s detailními informacemi o práci - potřebná schopnost, kolik pracovníků zde může pracovat, obtížnost práce a zda lze docílit speciálních efektů.

Technická podpora

Systémové požadavky

Ověřte si prosím, zda váš systém splňuje minimální požadavky na spuštění hry.

OS: Windows® XP / Vista 32/64-bit / 7 32/64-bit
CPU: 1.6 GHz Pentium(r) 4 / AthlonT XP 2000+
RAM: 512 MB
Hard Drive: 0.2 GB
VIDEO CARD: 128 MB DirectX® 9 kompatibilní, Pixel Shader 2.0
nVidia GeForce FX 5200 nebo novější
ATI Radeon 9500 nebo novější
Intel GMA 950 nebo novější
Sound Card: DirectX® kompatibilní
DirectX®: 9.0c (June 2010) nebo novější
.NET Framework: 2.0 nebo novější

Odinstalování Family Farm

Pokud chcete hru Family Farm odinstalovat, najděte v nabídce Start složku Family Farm a v ní klikněte na "Odinstalovat"

Případně můžete otevřít Ovládací panel, v nich otevřít "Přidat/Odebrat programy", vybrat Family Farm a kliknout na Odstranit.

Technická podpora a kontakt

Pokud máte se hrou technické potíže a pečlivě jste se řídili pokyny v tomto manuálu, můžete vyhledat další podporu na následujících místech:

Známé problémy

Kde jsou umístěny soubory s nastavením a postupem ve hře?
Veškeré nastavení a uživatelské soubory jsou uloženy mimo instalaci hry. Demoverze a plná verze sdílejí stejné umístění těchto souborů. Když si koupíte plnou verzi, pokračujete tam kde jste v demu skončili.
Pokud máte Windows XP, je to C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Family Farm.
Pokud máte Windows Vista/7, je to C:\ProgramData\Family Farm.
Pokud máte Windows Linux, je to ~/.familyfarm.
Pokud máte Windows Mac, je to ~/Library/Application Data/Family Farm.
Postup ve hře (profiles.db) je použitelný napříč všemi podporovanými operačními systémy. Pokud měníte operační systém, zkopírujte tento soubor do požadovaného adresáře a hrajte tam kde jste skončili.
Hra nejde vůbec spustit.
Ujistěte se, že máte nainstalovány poslední verze ovladačů vaší grafické karty a vaše grafická karta je kompatibilní s OpenGL 2.0. V některých případech může sice karta podporovat OpenGL 2.0, ale implementace ovladačů již nikoliv nebo je chybová (zdravím Intel na Linuxu).
Pokud máte Linux, otevřete Terminál a spusťte hru z Terminálu. To vám může poskytnout více informací o tom kde je chyba.
Pokud máte Mac, otevřete Terminál, zkopírujte do něj následující příkaz: "/Applications/Family\ Farm/Contents/MacOS/Farm" a zmáčkněte enter. To vám může poskytnout více informací o tom kde je chyba.
Hra najede do hlavního menu, ale spadne při snaze spustit nový příběh.
Ještě jednou se ujistěte, že máte aktuální ovladače na grafickou kartu a ta je kompatibilní s OpenGL 2.0.
Poud máte Windows, zkuste ve spouštěcí aplikaci zaškrtnout použití OpenGL. To v některých případech může pomoci. Hra jede relativně plynule i na netboocích (integrované karty Intel) i na devět let starých grafických kartách Intel a Ati.
Pokud máte Linux, pravděpotobně máte nainstalovány opensource ovladače grafické karty. Nainstalujte proto proprietární ovladače a vyzkoušejte, jestli hra nastartuje. Hra v Linuxu nejede na grafických kartách Intel. Linuxové ovladače grafických karet obecně nedostávají tolik pozornosti výrobců grafických karet tak jako Windowsové ovladače.
Pokud máte Mac, přesvědčte se, že nemáte grafickou kartu Intel. Pokud je na Macu možnost nainstalovat novější ovladače grafické karty, udělejte to. Hra pravděpodobně jede na novějších grafických kartách Intel, ale v žádném případě nejede na Intel GMA 950.
Hra jede v pořádku, občas padá.
K tomu by nemělo docházet, ale občas se to prostě stane. Pokud vám hra padá pravidelně při konkrétní aktivitě, pošltete nám detailní informace o tom jak máme chybu reprodukovat. Do příští verze se ji pokusíme opravit. Nezapomeňte nám sdělit, jaký operační systém používáte, případně jaký máte hardware.
Jak zjistím jestli je nová verze?
V hlavním menu je v pravém horním rohu číslo verze kterou máte nainstalovanou. Zapamatujte si toto číslo, aktuální verze je na webu http://www.familyfarmgame.com v sekci Ke stažení.
Pokud máte Windows, užijte si komfort automatických aktualizací skrze spouštěcí aplikaci.
Pokud máte Linux nebo Mac, musíte si hru znovu stáhnout a přepsat existující soubory. Nebojte, váš postup ve hře zůstane zachován (je uložen v jiném adresáři). Pokud jste si koupili hru přímo od nás, na našem webu je ke stažení vždy aktuální verze. Pokud jste si hru koupili na nějakém portálu, hledejte aktuální verzi tam.
Pohyb obrazu v okně na Linuxu.
Linuxové prostředí skýtá určité nepřekonatelné překážky, jednou z nich je i zachytávání vstupu od uživatele. Pokud kurzor opustí okno, aplikace přestane dostávat informace o myši. Pokud kurzor opustí okno příliš rychle, nemusí kurzor dosáhnout kraje obrazovky, kde je aktivní oblast pro posun obrazu. Pokud chcete pohnout obrazem, nehýbejte myší kolem kraje okna příliš rychle.
Antialiasing nejde nastavit na hodnotu větší než 1.
Na některých systémech se nedá nastavit antialiasing na hodnotu větší než 1. To je bohužel omezení toho, jak 3D engine kontroluje podporu antialiasingu.
Hra vypadá příšerně.
Ujistěte se, že máte v hlavním menu nastaveno větší rozlišení než 640x480. Pokud máte nastaveno lepší rozlišení, pak se omlouváme, ale hra má vypadat takto.
Hra je pomalá.
Hardwarové požadavky představují minimální konfigurací, na které hra pojede. Pokud chcete mít ze hry víc, budete pravděpodobně potřebovat lepší procesor nebo grafickou kartu než je v minimálních požadavcích. Kvalita obrazu nejde nastavit, jelikož je kvalita už tak nízko v porovnání s nejnovějšímí AAA hrani.
Prostředí s více monitory.
Okno se hrou jde přinutit objevit se na konkrétním monitoru. Toto nastavení je přístupné pouze v konfiguračním souboru appconfig.cfg. Přidejte (nebo upravte) řádek monitor=1 do sekce [ogre]. Číslo v parametru určuje číslo monitoru (číslováno od 0), na kterém se okno objeví.
Metoda vykreslování do textury (převážně Linux a Mac).
V OpenGL jsou dvě metody, jak vykreslit obraz do textury. Starší PBuffery a novější FBO. Vzhledem ke kompatibilitě je defaultně nastavené použítí PBufferů. FBO jde nastavit ručně v konfiguračním souboru appconfig.cfg. Pro zapnutí FBO přidejte (nebo upravte) řádek usepbuffers=false do sekce [ogre].
Vertikální synchronizace (V-Sync).
Vertikální synchronizace je defaultně zapnutá. Vypnout V-Sync můžete ručně v konfiguračním souboru appconfig.cfg. Přidejte (nebo upravte) řádek vsync=0 do sekce [ogre].
Omezovač snímků za sekundu.
Hra obsahuje funkcionalitu, která omezuje počet snímků vykreslených za vteřinu. Tato funkce šetří baterii u notebooků a má za následek, že se větrák u procesoru neotáčí tak rychle. Defaultní nastavení je 30 snímků za sekundu. Upravit tuto hodnotu můžete ručně v konfiguračním souboru appconfig.cfg. Přidejte (nebo upravte) řádek fps_limit=30 v sekci [user]
Kurzor myši se nepohybuje plynule.
Objevily se problémy s myší Razor Mamba při nastavení frekvence snímání pohybu na 1000 Hz. Snížení této frekvence na 500 Hz problém vyřešilo. (díky Sabarokovi za report a řešení)

Titulky

Programování:
Martin Procházka
Jakub Křoupal
Pavel Reichl
Grafika:
Jaromír Punčochář
Jan Zamazal
Michal Paxa
Petr Filipovič
Vlaďka Macurová
Design:
Vladimír Chvátil
Martin Procházka
Jiří Procházka
Hudba:
Tomáš Háček
(solo violin www.efiddler.com)
Zvuky:
Tomáš Háček
Michal Paxa

Právní záležitosti

© 2011 Hammerware. All rights reserved. Microsoft®, Windows® and DirectX® are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other brands, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Použité knihovny

OGRE (www.ogre3d.org), available under the MIT License.

Copyright (c) 2000-2009 Torus Knot Software Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Graphical Installer (unsigned-softworks.sk), available under a custom license.

Cool Graphical Installer for NSIS provided by unSigned Softworks (www.unsigned-softworks.sk)

Boost (boost.org), available under the Boost Software License.

TinyXML (www.grinninglizard.com/tinyxml), available under the zlib license.

cURL (curl.haxx.se), available under a MIT/X derivate license.

SQLite (www.sqlite.org), available under the public domain.

OIS (www.wreckedgames.com), available under the zlib license.

NVidia Cg (developer.nvidia.com), available under the Custom free license (binary only).

Particle Universe (fxpression.com), available under the Particle Universe Commercial License.

Google Breakpad (code.google.com/p/google-breakpad), available under the New BSD License.

OgreMax (ogremax.com) v2.1.3, available under the OgreMax Free License.

Portions of this work provided by OgreMax (www.ogremax.com)

irrKlang (www.ambiera.com), available under the irrKlang Pro License.

cAudio (caudio.deathtouchstudios.com), available under the zlib license.